09359941394 – 09197374015 -02166721648-02166742316- 02166172159 info@mrmobilerepair.com
احتمال ادغام Apple Music با استوری‌ اینستاگرام

احتمال ادغام Apple Music با استوری‌ اینستاگرام

احتمال ادغام Apple Music با استوری‌ اینستاگرام خبرها حاکی از آن است که احتمال ادغام Apple Music با استوری‌ های اینستاگرام وجود دارد؛ اینستاگرام این امکان را به افراد میدهد که با گوشی خود، مانند به موسیقی گوش دهند. به‌عنوان مثال، کاربران Spotify می‌توانند آهنگ‌هایی را...