تعمیرات موبایل در منطقه ارم

تعمیرات موبایل در منطقه ارم

فهرست مطالب

تعمیرات موبایل در منطقه ارم

خدمات تعمیرات موبایل در منطقه ارم توسط ده ها تکنسین فوق حرفه ای تعمیر انواع موبایل در مرکز تعمیرات موبایل آقای تعمیرات موبایل به صورت تعمیرات موبایل در محل ارائه می گردد.

درباره منطقه ارم تهران

ﻣﺤﻠﻪي ارم در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ5 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ ﺑـﺰرگ راه ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮي و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن آب و اﻧﺪﯾﺸﻪ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎ(ﺷـﻬﯿﺪ ﺑـﺎﮐﺮي ) و ﻣﺤﻠـﻪ ي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﻨﻮﺑﯽ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آزادراه ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج و ﻣﺤﻠﻪ ي اﮐﺒﺎﺗﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻞ رودﺧﺎﻧﻪي ﮐـﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪي 22 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از «ﭘﺎرك ارم» ﮐﻪ در ﺟﻨـﻮب آن واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه، اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

چرا خدمات موبایل در محل؟

روند تعمیرات موبایل در منطقه ارم تهران به این ترتیب است که :

  • مشتری با تماس به مرکز تعمیرات موبایل آدرس منزل یا محل سکونت خود را به تیم فنی مرکز تعمیرات موبایل اقای تعمیرات موبایل ارائه میدهند.
  • بعد از گذشت حدااقل سه ساعت از تماس پیک مخصوص این مرکز خود را به آدرس مذکور  می رساند.
  • گوشی مورد تعمیر را از مشتری با ارائه رسید دریافت می کند.
  • گوشی مستقیما به مرکز تعمیرات اقای تعمیرات موبایل ارجاع داده می شود و بعد از تعمیر و تست مکرر از تصدیق درستی تعمیر  هماهنگی قبلی با مشتری صورت می گیرد.
  • پیک به صورت رایگان گوشی مشتری را درب آدرس مذکور تحویل داده و هزینه تعمیر را دریافت می کند.
انواع خدمات تعمیرات موبایل آقای تعمیرات موبایل

قیمت تعمیرات موبایل در منطقه ارم

مرکز بزرگ آقای تعمیرات موبایل افتخار دارد اعلام کند که هزینه تعمیرات موبایل فقط شامل حق الزحمه تکنسین های تعمیرات موبایل و هزینه قطعات اورجینال قرار داده شده در گوشی مورد تعمیر می باشد. پس نگران اضافه شدن هیچ هزینه مازاد دیگری مبنی بر هزینه پیک یا هر چیزی که به فکرتان می رسد نباشید.

تعمیرات موبایل در محل توسط آقای تعمیرات موبایل

آقای تعمیرات موبایل سال ها تجربه و تخصص خود را در حوزه تعمیرات دستگاه های الکترونیکی بکار گرفته است تا بتواند بهترین خدمات را به کاربران خود ارائه نماید. استفاده از تعمیرکاران متخصص و مجرب با مدارک معتبر علمی نشان دهنده جدیت در ارائه خدمت به کاربران خود را نشان می دهد.

با شماره تماس های زیر با ما در ارتباط باشید 🙂

تلفن های تماس : ۱۳۹۴ ۹۹۴ ۰۹۳۵ – ۰۱۵ ۷۴ ۷۳ ۰۹۱۹

یک بار تماس شما برای ما سعادت و برای شما بهترین خدمات را به ارمغان خواهد آورد تا ما را به دیگران نیز معرفی کنید .

 

مطالب پربازدید

مطالب اخیر

×
واتساپ
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها