09359941394 – 09197374015 -02166721648-02166742316- 02166172159 info@mrmobilerepair.com
انتشار اندروید Q

انتشار اندروید Q

همه چیز درباره  اندروید Q آخرین اخبار و شایعات منتشر شده برای اندروید کیو منتشر شد، می توان گفت که اندروید Q به پدیده تبدیل خواهد شد. طرفداران اندروید روز به روز در حال افزایش است.آخرین اخبار و شایعات منتشر شده برای نسخه بعدی بزرگ اندروید، یعنی اندروید Q منتشر شد....