09359941394 – 09197374015 -02166721648-02166742316- 02166172159 info@mrmobilerepair.com
Android Q حمایت خود را از اندروید beam برداشت

Android Q حمایت خود را از اندروید beam برداشت

Android Q حمایت خود را از اندروید beam برداشت جدیدا Android Q بسیاری از ویژگی های جدید را اضافه کرده است، اما در این مبان یکی از قدیمی ترین ویژگی های خود را خذف خواهد کرد که آن هم Android Beam است. جایگزینی بعدی بجای این ویژگی هنوز در اینده وجودندخواهد داشت، اما...