09359941394 – 09197374015 info@mrmobilerepair.com
گوشی V15 Pro آبی vivo

گوشی V15 Pro آبی vivo

عرضه گوشی جدید V15 Pro آبی vivo به بازار این روزها گوشی V15 Pro آبی vivo  اخبار بسیاری را به خود اختصاص داده است، چه از طریق اطلاعات منتشر شده از سایت ها چه از طریق تیزرهای رسمی.این اسمارت فون در تاریخ ۲۰ فوریه معرفی خواهد شد، بنابراین انتظار می رود تا آن موقع اطلاعات...