09359941394 – 09197374015 -02166721648-02166742316- 02166172159 info@mrmobilerepair.com
مشخصات و قیمت گلکسی S20 فن ادیشن 5G

مشخصات و قیمت گلکسی S20 فن ادیشن 5G

مشخصات و قیمت گلکسی S20 فن ادیشن 5G بر اساس گزارشی تازه به اطلاعاتی درباره مشخصات و قیمت گلکسی S20 فن ادیشن 5G دسترسی داریم. همچنین، رنگ‌های این مدل دوباره تایید شده است. گلکسی اس 20 فن ادیشن قرار است به‌عنوان وارث معنوی گلکسی اس 10 لایت از راه برسد. پیش‌تر در...