نمایش 1–12 از 14 نتیجه

تاچ ال سی دی اینفینیکس اسمارت7 | LCD Infinix Smart7

تاچ ال سی دی اینفینیکس اسمارت7 | LCD Infinix Smart7

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس اسمارت7 | LCD Infinix Smart7

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس زیرو8 | LCD Infinix Zero8

3,450,000 تومان

تاچ ال سی دی اینفینیکس زیرو8 | LCD Infinix Zero8

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس زیرو8 | LCD Infinix Zero8

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت 10 | LCD Infinix Note 10

تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت 10 | LCD Infinix Note 10

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت 10 | LCD Infinix Note 10

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت 11 | LCD Infinix Not11

1,950,000 تومان

تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت 11 | LCD Infinix Not11

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت 11 | LCD Infinix Not11

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت 12 | LCD Infinix Not12

تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت 12 | LCD Infinix Not12

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت 12 | LCD Infinix Not12

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت7 | LCD Infinix Note7

1,990,000 تومان

تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت7 | LCD Infinix Note7

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس نوت7 | LCD Infinix Note7

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات 10 | LCD Infinix Hot 10

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات 10 | LCD Infinix Hot 10

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس هات 10 | LCD Infinix Hot 10

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات ۱۰آی | LCD Infinix Hot 10i

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات ۱۰آی | LCD Infinix Hot 10i

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس هات ۱۰آی | LCD Infinix Hot 10i

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات 10پلی | LCD Infinix Hot 10play

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات 10پلی | LCD Infinix Hot 10play

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس هات 10پلی | LCD Infinix Hot 10play

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات پرو | LCD Infinix Hot 12Pro

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات پرو | LCD Infinix Hot 12Pro

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس هات پرو | LCD Infinix Hot 12Pro

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات10آی | LCD Infinix Hot 10I

1,990,000 تومان

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات10آی | LCD Infinix Hot 10I

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس هات10آی | LCD Infinix Hot 10I

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات12آی | LCD Infinix Hot 12I

2,100,000 تومان

تاچ ال سی دی اینفینیکس هات12آی | LCD Infinix Hot 12I

نام محصول : تاچ ال سی دی اینفینیکس هات12آی | LCD Infinix Hot 12I

ضمانت: یک هفته مهلت تست قبل از نصب . به پیج اینستاگرام آقای تعمیرات موبایل بپیوندید.